Set og det sker.....

Kom og hør Dansk Folkepartis EU Ordfører

Kenneth Kristensen Berth

Når vi arrangerer en interessant aften på Ungdomsgaarden

 Alle er velkomne til et åbent politisk EU – møde på Ungdomsgaarden, Østergade 16, DK 7200 Grindsted, onsdag d. 7 juni kl. 18.30

Vi glæder os til et par timer med EU-politikken i højsædet, når Kenneth Kristensen Berth

fortæller om sit arbejde som EU-ordfører.

Efter indlægget er der debat og mulighed for at stille

Spørgsmål til den travle ordfører.

 Det koster 50,- kr. at deltage i arrangementet,

Hvor vi serverer vores lokale egnsret:

Stegt flæsk med persillesovs, og afslutter med kaffe

og en småkage.

                                                                                       

Af hensyn til bespisningen er der

Tilmelding til et begrænset antal pladser

Senest lørdag d. 3 juni.

 

Tilmelding til:

Lokalformand Henning Madsen

Mail: hmprivat@vesttech.dk

Tlf: 23 22 01 95

 DF   Dansk Folkeparti

       Billund Lokalafdeling      

    http://www.danskfolkeparti.dk/Billund

Året går på held.

Kære gæst på min hjemmeside.

Året går på held og det har været et spændende år på godt og noget knap så godt. Vi har haft et meget spændende år, med masser af nye tiltag, mange aktiviteter og et konstant arbejde med at bære DF fremad så vi kan nå nogle af de mål som der er sat.

På trods af beskyldninger om forkert brug af EU midler, har vi en solid opbakning fra vore kernevælgere. Der er en regel i dansk lovgivning der siger at man er uskyldig indtil man er dømt, og den regel lever vi efter. Hvis vi ser bort fra knas omkring EU, så er vores politik den samme som den har været i 21 år, den er der ikke lavet om på og det er værd at huske hvorfor DF har oplevet så stor og god en opbakning igennem mange år, netop fordi vores politik er den rigtige.

Jeg håber at alle vore medlemmer vil fortsætte deres medlemsskab i det nye år, og derved vise hele DF at der er opbakning til vores politik, ikke bare fordi at den er rigtig men sandelig også fordi at den er vigtig.

Med ønsket om et godt nytår.:

Vi ses til en af vore arrangementer.

Henning Madsen Lokalformand Billund.

 

 

EU på godt og ondt....

Anders Vistisen kommer til Grindsted

I de sidste uger har der været meget snak om vores påståede ulovlige brug af EU midler.

Der er ingen tvivl om at det skader vores parti mere end det gavner men…….

Vi fortsætter ufortrødent vores arbejde for vi mener at vi har den rigtige politik og vi ved at der er meget at kæmpe for.

Vi har været rigtig heldige at få Anders Vistisen til at komme til Grindsted så vi alle har mulighed for at høre nyhederne på tætteste hold og ligeledes har vi mulighed for at stille spørgsmål.

Det er et åbent arrangement hvor alle er velkomne, men på grund af bespisning er der tilmelding til et begrænset antal pladser.

Men.... Det er ikke kun EU politik som vi inviterer til lige nu, vi har følgende arrangementer som i alle er velkomne til.:

Lørdag d. 5 og søndag d. 6 november finder i os på Julemessen i Magion

Lørdag d. 3 december arrangerer vi en tur til Julemarked i Odense. (For medlemmer med familie.)

Håber at rigtig mange har lyst til at være med.

Med venlig hilsen Henning Madsen Lokalformand Billund.

Politisk debat med DF / Venstre og Socialdemokratiet

Invitation til en åben politisk debataften i Grindsted

Onsdag d. 28 09 2016 kl. 19.00 på Ungdomsgården i Grindsted.

Østergade 16 DK 7200 Grindsted

Finanslov for 2017, en 2025-plan for Dansk økonomi, udlændingestramninger, PSO-afgift, topskat, bundskat og et nyt ejendomsvurderingssystem, dette og meget mere skal debatteres i de kommende uger.

Det fyger i luften med ord som ofte er svære at forstå og som vi da slet ikke kan tage stilling til uden en stor baggrundsviden.

Men…… Det er lykkedes os at få tre kompetente politikere til Grindsted midt i det varme efterår.

Vi vil derfor gerne invitere alle som har lyst til at høre og drøfte vores politiske situation til et debatmøde på Ungdomsgården i Grindsted.

De kendte debattører er alle medlemmer af folketinget og forstår på en god og saglig måde at få politikken sat i fokus.

Marie Krarup   Dansk Folkeparti                          

Anni Matthiesen     Venstre     

Troels Ravn        Socialdemokratiet  

 

Program.:

19.00 Velkomst ved lokalformand – Henning Sejer Madsen DF

19.05 Præsentation af – Marie Krarup

19.10 Præsentation af – Anni Matthiesen

19.15 Præsentation af – Troels Ravn

19.20 Hvad er vigtigt for os - Marie Krarup

19.30 Hvad er vigtigt for os – Anni Matthiesen

19.40 Hvad er vigtigt for os – Troels Ravn

19.50 Kaffe og franskbrød med pålæg.

20.05 Paneldebat hvor publikum stiller korte spørgsmål til panelet.

21.15 Afrunding

 Der vil være tilmelding til denne aften senest onsdag aften d. 21 september på.: hm@df-hm.dk eller på telefon.: 23 22 01 95 Henning Madsen

I forbindelse med mødet vil der være en mindre egenbetaling på kr. 50,- til dækning af kaffe / brød, beløbet opkræves ved indgangen.

Vand / øl kan købes.

 Arrangementet afholdes af DF`s aktivitetsudvalg i Billund lokalafdeling. Alle er velkommen.

Evt. spørgsmål til aftenen kan stiles til undertegnede.:

Henning Madsen Lokalformand 23 22 01 95 Mail.: hm@df-hm.dk

Dagsorden til generalforsamling 2016

Vesterhede d. 13 03 2016.

 

Dagsorden til generalforsamling 2016.

 

Agenda.:

18.30 – 18.35 Velkommen ved Lokalformand Henning Madsen

18.35 – 18.40 Velkomstsang. Der er et yndigt land.

18.40 – 19.40 Middag.

19.40 – 20.40 Gennemgang af dagsorden.

20.40 – 21.00 Kenneth Fredslund Petersen Vejle.: DF politik: Er vi skarpe nok.?

21.00 – 21.10 Per Nyhus fortæller om DF i Kommunen og sit arbejde i Teknisk Udvalg.

21.10 – 21.20 Bjarne Jensen fortæller om sit arbejde i Region Syddanmark.

21.20 – 21.25 Mogens Jørgensen fortæller om vores nye facebook gruppe for medlemmer.

21.25 – 21.30 Formanden for vores ungeafdeling fortæller om fremtid og forventninger.

21.30 – 21.35 Lokalformand Henning Madsen siger tak for i aften.

21.35 – 21.40 Sang før vi går hjem. I alle de riger og lande.

 Dagsorden:

 1. Valg af referent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Valg af dirigent.
 4. Beretning og drøftelse af foreningens forhold.
 5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår ogforelæggelse af budget for det løbende regnskabsår.
 6. Fastsættelse af kontingent til foreningen for det kommende regnskabsår.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af formand på ulige år / næstformand på lige år.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
 10. Valg af revisor og suppleant for denne.
 11. Valg af delegerede til årsmødet.
 12. Eventuelt.

 

På valg er.:

Næstformand Eva Bach Thambipillai.

Bestyrelsesmedlem Per Nyhus.

Bestyrelsesmedlem Åge Madsen.

2 Suppleanter til bestyrelsen.

Revisor.

Revisorsuppleant.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Generalforsamling 2016

Vesterhede d. 24 02 2016.

 

Til Dansk Folkepartis medlemmer

i Billund lokalforening.

 GENERALFORSAMLING

 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Billund Lokalforening.

Torsdag d. 17 marts kl. 18.30 på Ungdomsgården i Grindsted

Adresse: Østergade 16, DK 7200 Grindsted.

Dagsorden:

 1. Valg af referent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Valg af dirigent.
 4. Beretning og drøftelse af foreningens forhold.
 5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og forelæggelse af budget for det løbende regnskabsår.
 1. Fastsættelse af kontingent til foreningen for det kommende regnskabsår.
 2. Indkomne forslag.
 3. Valg af formand på ulige år / næstformand på lige år.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
 5. Valg af revisor og suppleant for denne.
 6. Valg af delegerede til årsmødet.
 7. Eventuelt.

På valg er.:

Næstformand Eva Bach Thambipillai.

Bestyrelsesmedlem Per Nyhus.

Bestyrelsesmedlem Åge Madsen.

2 Suppleanter

Med venlig hilsen

Lokalforeningsbestyrelsen.

Vi forventer at være færdig med generalforsamlingen senest kl. 21.30

Af hensyn til maden der denne aften består af Flæskesteg m. rødkål, kaffe og småkager, beder vi om tilmelding senest søndag aften d. 13 marts kl. 20.00

Tilmelding på mail.: hm@df-hm.dk eller på telefon.: 23 22 01 95  (Henning Madsen)

P.S. Hvis i ikke modtager nyhedsmail fra vores lokalafdeling er det fordi vi ikke har jeres mailadresse. Vi vil meget gerne om i vil maile den til ovennævnte mailadresse.

Besparelser i Billund lokalområde 19 02 2016

Der er plads til udbygning og nye aktiviteter istedet for lukning og tilbagegang.

Vi går over åen efter vand, skyder os selv i foden og forsøger at nå til Esbjerg før lukketid…..

DF i Billund lokalafdeling er dybt forundret over at Region Syddanmark i deres evige stræben efter besparelser har tænkt sig at skævvride Danmark endnu mere end den er i forvejen.

Det fyger om ørene på os med udtalelser som.: Skadeklinikken i Grindsted lukkes, Oplagt at lukke Grindsted Sygehus, Ungdoms psykiatrisk afdeling i Esbjerg skal flyttes til Åbenrå, Akutbilen skal nedlægges og paramedicineren skal over i Ambulancen, Give Sygehus skal lukkes osv……..

Død og ulykke vil ingen ende tage, nu må det snart stoppe. Vi er en af verdens rigeste nationer og det eneste vi kan sige er: Vi skal spare….. Fordi at vi bliver ældre og ældre, stigende medicinpriser, store lønninger til weekendlæger, betaling af tidligere tiders underskud, fratrædelsesgodtgørelser til lokale embedsmænd, for slet ikke at tale om alle de flygtninge og migranter der absolut skal sluses ind i vores velfærdssystem, ja listen er lang.

Hvis vi i stedet for tager den positive kasket på var det måske værd at se på Billund Kommune som en helhed, og for den sags skyld hele det midtjyske område. I modsætning til så mange andre kommuner i Danmark er Billund den Kommune der oplever den største fremgang på turistområdet. Det er takket være mange gode kræfter der står sammen om at løfte den kolossale opgave at markedsføre og udbygge området til en virkelig international turistmagnet. Der er oprettet et samarbejde der hedder LLBR som er Legoland Billund Resort, som består af Legoland, Lalandia og Givskud Zoo, som bruger rigtig mange penge på at få turisternes øjne op for Billundområdet som på sigt vil medføre rigtig store muligheder for os alle. Alene turistindtægterne for lokalområderne er vurderet til 45.000 overnatninger i 2015, hvilket svarer til en omsætning på ca. 21 millioner kroner.

Man kan vel selv regne lidt på hvad det så er for millioner der kommer ind på de resterende ca. 1.3 millioner overnatninger!!!!!!! På årsbasis regner man med årligt ca. 4.5 millioner ”gæster” til Billund Kommune, fordelt på lufthavn og de førnævnte attraktioner. Lokalrådene, BLDR som er Billund Landdistriktsråd, Kommunen med nye handleplaner for landdistrikterne og mange lokale ildsjæle kæmper for at udvikle i stedet for at afvikle.

Nogle vil måske sige.: Hvad skal vi med alle disse turister??? Ja vi skal ville dem, vi skal underholde dem og på alle måder få alle vore turister til at føle sig velkommen, give dem attraktioner og børnenes ”paradis” i bytte for økonomi, udvikling, arbejdspladser og fremtidig vækst.

Og hvad er det så lige vi oplever med Regionen?????? Hvor vi alle kæmper for vores fælles fremtid og hvor vi ved at vi er en af de kommuner der har den største tilgang af turister, ja så snakker man om nedskæringer på vores sygehus, akutmodtagelse, akutbil og børnepsykiatri…. Stop nu det hykleri og stop med at nedgøre den kolossale indsats som bliver gjort i Billund Kommune. I vores lokalområde vil vi ikke acceptere flere nedskæringer, forsøg dog at tænke fremadrettet og positivt.

Vi kunne sagtens finde andre måder til at styrke vores velfærd på i stedet for at skyde os selv i foden med besparelser, vi kunne for eksempel investere i fremtiden, støtte op omkring vores lokale sygehus, vores lokale akutbil og sidst men ikke mindst vise alle vore turister og lokale borgere at vi tager hånd om dem… Også når man bliver syg og har behov for behandling, det er godt givet ud.

For:

Dansk Folkeparti Billund Lokalafdeling.

Henning Madsen

Lokalformand.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Per undrer sig over hvor Borgmesteren blev af...

En god aktivitetsaften på rådhuset.

 

Vinden susede, det var en kold og stormfuld aften……….

Ja ja da det var da koldt og det var aften, men på det nye rådhus i Billund var der lys og varme.

Her var der lagt op til et par timer i gode DF venners lag, og forventningerne blev til fulde indfriet.

Igennem året afholder Billund Lokalforening adskillelige aktivitetsaftener for medlemmerne og denne torsdag aften i Januar var ingen undtagelse.

Aktivitetsudvalget havde arrangeret en guidet rundtur på Rådhuset og hele 35 aktive medlemmer var mødt op.

Der var velkomst ved lokalformand Henning Sejer Madsen og efterfølgende indledning ved Kommunaldirektør Ole Bladt Hansen.

Det er ca. 1 år siden at det gamle / nye rådhus blev bygget og der var virkeligt noget at se på. Arkitekterne havde gjort rigtigt meget ud af indretning, kombineret med et fint design der gik igennem hele bygningen.

Specielt var der interesse i Borgmesterens kontor, hvor vores lokale byrådsmedlem og formand for Teknik og Miljø - Per Nyhus var interesseret. Om det var fordi Borgmester Ib Kristensen netop havde udtalt at han gerne tager en runde mere, eller om det var fordi stolen måske passede fint til Per`s korpus, ja det melder historien ikke noget om.

 

Efter en interessant gennemgang af den nye afdeling og ligeledes den ”gamle” og renoverede del med suptropisk klima, ja så var Kommunen vært ved en kop kaffe og et stykke kage.

Imens kaffen blev drukket fortalte Ole Bladt Hansen om hvordan byggeriet blev til, hvorfor man havde valgt et åbent og jordnært kontormiljø og alle de fordele man kunne se at en rigtig og fleksibel indretning har, når næsten 300 mennesker arbejder sammen.

Efter en kort debatrunde takkede vi af til Ole Bladt Hansen for en fin og god aften. Sammen med gode DF venner…. Ja selvfølgelig blev det en god aften, hvordan skulle det næsten andet.

Vi ser frem til mange flere gode arrangementer i de kommende måneder.

Henning Sejer Madsen

Lokalformand

Billund Lokalafdeling.

Første arrangement i 2016

Informationsbrev til alle medlemmer i Dansk Folkeparti Billund Lokalafdeling.

 Først vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle et rigtigt godt nytår.

Det har været en dejlig lang juleferie og nu er vi klar til at arbejde for DF igen.

Starten af 2016 er jo godt i gang og vi er langt med vores budgetlægning, hvor vi i bestyrelsen vurderer på hvilke initiativer vi skal have gennemført i 2016 hvorefter vores aktivitetsudvalg tryller arrangementerne frem. Arrangementslisten bliver indrykket på vores hjemmeside når den er færdig.

 Vores næste arrangement er torsdag d. 21 01 2016 kl. 18.45 hvor der er rundvisning på Billund Rådhus.

Her vil vi rigtig gerne se en hel masse friske DF`ere til en rundvisning, en snak om vores rådhus, ”måske også lidt politik” og så en kop kaffe med kage til.

Hvis det går som vi planlægger vil aftenen komme til at forløbe således.:

 18.45 Vi mødes på Rådhuset i Grindsted i forhallen.

18.50 Velkomst ved Lokalformand Henning Madsen.

18.55 Velkomst ved Kommunaldirektør Ole Bladt Hansen.

19.00 Rundvisning på rådhuset ved Ole Bladt Hansen.

20.00 – 20.15 Kaffe og kage i Rådhusets kantine imens snakken går-

21.00 Vi takker af for i aften

 På grund af servering af kaffe og kage, er det nødvendigt at i tilmelder jer til arrangementet.

Det foregår ved at ringe eller maile til Henning Madsen senest tirsdag aften d. 19 01 2016 så vi kan bestille kaffen onsdag morgen. (ring gerne efter kl. 18.00)

I er velkommen til at tage konen / manden, kæresten / veninden eller et par gode venner med så der er nogle at dele oplevelsen med.

 Velkommen til en god aften i venners lag hvor der er mulighed for at se hvad nogle af vore skattekroner går til, i dette tilfælde et flot nyt / gennemrenoveret rådhus hvor der er en masse at se på.

P.S. Blot til orientering afholder vi den årlige generalforsamling på Ungdomsgården i Grindsted torsdag d. 17 marts. Indkaldelse kommer senere.

 Velkommen på bestyrelsens vegne.: Henning Madsen

 Tilmelding.: Telefon: 23 22 01 95     eller mail: hm@df-hm.dk senest tirsdag aften.

Julebrev 2015

 

Billund d. 22 12 2015.

Der er sket meget i 2015, blandt andet et folketingsvalg, der klart viste at Danskerne takker nej til et tættere samarbejde med EU.

Vi vil gerne selv være med til at bestemme Dansk Politik fremover og ikke ubetinget finde os i en overretslig styring fra EU.

Det var et rigtigt godt valg som vi alle kan være godt tilfredse med og tusind tak til alle jer som stemte nej d. 3 december.

Men ellers må man nok sige at vi er ”udfordret” af flygtninge og migranter der kommer til vores land i et hidtil uset antal.

Der er nok som vi skal kæmpe for i den anledning, hvor vi i løbet af meget kort tid alle vil mærke de omkostninger der følger en så stor tilstrømning.

I år skal vi modtage 17.000 flygtninge, vel nok det samme til næste år, og oveni skal vi så vurderet lægge det samme antal til familiesammenføring. Alt i alt ca. 50.000 flygtninge i 2015 / 2016.

Det må stoppe nu. Vi skal have styr på hvem- og hvor mange vi lukker ind i vort land og det ved jeg at vore folketingsmedlemmer i DF gør et stort stykke arbejde for. Meget må vi høre for omkring vores politik, men modstand gør stærk, og jeg er sikker på at vi kommer langt med vores politik og vore holdninger.

En af grundene til at det helt sikkert lykkedes for os i DF er alle de gode og stabile støtter, hvor vi netop har rundet 215 medlemmer lokalt. Det er rigtigt flot og igen tusind tak for den store opbakning.

På aktivitetssiden arbejder vi lige nu med nye planer og nye tiltag, som i vil høre meget mere om i starten af det nye år, men en ting ligger allerede nu fast og det er vores generalforsamling der foregår torsdag d. 17 marts 2016 hvor alle medlemmer er velkommen til at være med. Herom nærmere.

Til sidst vil jeg gerne på egne og bestyrelsens vegne ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Håber at vi ses til vore aktiviteter i det nye år….

 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X